Profile i kierunki


OFERTA EDUKACYJNA

ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

W LUTUTOWIE

 

TECHNIKUM (5-letnie)

-technik architektury krajobrazu
  uczniowie bezpłatnie uzyskują prawo jazdy
  kategorii T


- technik agrobiznesu

-technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  uczniowie w ramach kształcenia bezpłatnie
  uzyskują:

·         prawo jazdy kategorii B

·         prawo jazdy kategorii T

·         uprawnienia operatorów kombajnów zbożowych


-technik rolnik
  uczniowie w ramach kształcenia bezpłatnie
  uzyskują:

·         prawo jazdy kategorii T

·         oraz z 50% zniżką uprawnienia operatorów kombajnów zbożowych

 

-technik żywienia i usług gastronomicznych

T.6 „Sporządzanie potraw i napojów”. Uczniowie uczą się sporządzać potrawy i napoje zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Kwalifikacja ta przygotowuje do pracy na stanowisku kucharza.

T.15 „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych”. Druga kwalifikacja kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach gastronomicznych. Uczniowie zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.

 

SZKOŁA BRANZOWA I STOPNIA

 - MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

 

KURSY KWALIFIKACYJNE W ZAWODACH

- R.03 w zawodzie rolnik
- R.16 w zawodzie technik rolnik

 

 

 

KURSY I SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA ROLNIKÓW

- operator kombajnów zbożowych
- obrót i konfekcjonowanie środków
  ochrony roślin
- stosowanie środków ochrony roślin
  przy użyciu opryskiwaczy

 

INTERNAT

Informacja wytworzona przez:
Rafał Pastusiak
email: rpastusiak@wp.pl tel.:(43) 871-40-47
, w dniu:  24‑03‑2006 11:31:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Pastusiak
email: rpastusiak@wp.pl tel.:(43) 871-40-47
, w dniu:  24‑03‑2006 11:31:36
Data ostatniej aktualizacji:
03‑12‑2022 11:05:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie